2018 m. birželio 16 d., šeštadienis

Protestai Prancūzijoje (Foto)


Revoliucinga Prancūzijos liaudis vėl tampa visos Europos socialinių protestų vėliavnešė. 1968 m. geguže Prancūzijoje socialinė krizė išsirutuliavo į masines demonstracijas bei visuotiną streiką ir galiausiai visa tai privedė prie prezidento Š. de Golio atsistatydinimo. Šiose protestuose gausiai dalyvavo kairiosios marksistinės jėgos, profsąjungos bei jaunimo organizacijos.

2018 metais situacija Prancūzijoje kartojasi. Visa gegužės mėnesi ir iki šiolei Paryžiuje bei kituose šalies mestuose vyksta masiški kairiųjų partijų, profsąjungų, įvairių socialinių grupių, studentų demonstracijos ir streikai, nukreipti prieš prezidento E. Makrono inicijuotas antisocialines reformas.

Pateikiame keletą nuotraukų iš įvykiu vietos Paryžiuje, kurias mums atsiuntė mūsų draugas Danijos socialistinio ir profsąjunginio judėjimo aktyvistas Akselis Karlsenas.

SLF Infocentras