2018 m. birželio 4 d., pirmadienis

Pagerbtos Pirčiupių tragedijos aukos (Foto)


Birželio 3 d., sekmadienį, kaip ir kasmet, Lietuvos socialistai atidavė pagarbą Pirčiupių tragedijos aukoms. Tą 1944-ųjų metų dieną Lietuvą po savo jungu laikę vokiškieji fašistai, keršydami už šalies ir tautos išvadavimą kovojusiems tarybiniams partizanams, gyvus sudegino 119 taikių civilių gyventojų kartu su 27 sodybomis. Aukų tarpe būta ne vien moterų bei senelių, bet ir vaikų, net kūdikių.

Į kuklų minėjimą susirinko keliolika bendraminčių, įskaitant eilę vietos gyventojų bei iš Vilniaus atvykusius SLF (m) valdybos atstovus. Minėjime kalbėję K. Voiška ir M. Bugakovas bendrais bruožais nušvietė Pirčiupių tragedijos aplinkybes bei faktus. Pabrėžta istorinės atminties svarba, juolab dabar, kuomet jau 30-į metų gyvenama sistemingo istorijos klastojimo bei perrašinėjimo, kone visuotiniu tapusio melo, antitarybinio ir antikomunistinio smegenų plovimo sąlygomis.

Prie Pirčiupių memorialo ir aukų kapų buvo padėtos gėlės. Vėliau minėjimo dalyviai aplankė buvusią tarybinių partizanu stovyklavietę, kuri buvo įrengta netolimuose miškuose.

Įsidėmėtina, kad kol Pirčiupiuose socialistai atidavinėjo pagarbą fašistinių grobikų aukoms, Vilniuje esančioje Lietuvos mokslų akademijoje rinkosi visokio raugo nacionalistai Sąjūdžio 30-mečiui paminėti. Krokodilo ašaromis apverktą dabartinę šalies padėtį, kaip taisyklė, greta tipiškos socialinės demagogijos lydėjo ir antitarybiniai išvedžiojimai.

Tikriausiai jie nebeatmena, o ir atminti nenori, kad būtent Raudonoji armija išgelbėjo Lietuvą ir lietuvių tautą nuo Trečiojo Reicho gniaužtuose grėsusio galutinio sunaikinimo. Kol tarybiniai Lietuvos partizanai – komunistai, komjaunuoliai bei kiti patriotai – ginklu stojo prieš mūsų šalies pavergėjus, tuomečiai buržuaziniai nacionalistai, parodydami savo tikrąjį veidą, aktyviai talkininkavo hitlerininkams.

Atmindami Pirčiupių įvykius, nepamirškime ir to. Nes kaip tik tokiais momentais paaiškėja kas yra kas – atsisijoja pelai nuo grūdų, žmonės nuo išsigimėlių. Tikrieji patriotai – nuo gražiais šūkiais besidangstančių apsišaukėlių. Atminkime ir likime budrūs.

SLF(m) Infocentras