2018 m. gegužės 20 d., sekmadienis

Vilniuje vyko mitingas dėl Dalios Grybauskaitės atsistatydinimo iš Lietuvos Respublikos Prezidento pareigų (Reikalavimai, Foto, Video)


Trijų aktyvių Lietuvos piliečių (Donato Šulco, Žilvino Razmino ir Karlio Bilanso) iniciatyva Vilniuje, S. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros gegužės 18 d. buvo surengtas mitingas, kuriame jo dalyviai pareikalavo Dalios Grybauskaitės atsistatydinimo iš Lietuvos Respublikos Prezidento pareigų. Pateikiame mitinge perskaitytus reikalavimus bei mitingo foto ir video.

SLF (m) Infocentras

***
2018-05-18 mitingo, vykusio prie Lietuvos respublikos prezidentūros REIKALVIMAI

Lietuvos respublikos Prezidentei
J.E. Daliai Grybauskaitei

Šiandien, t. y. 2018 m. gegužės 18 d. mes, mitingo „Reikalaujame Lietuvos Respublikos Prezidentės atsistatydinimo iš pareigų“ vykusio prie LR Prezidentūros, organizatoriai ir dalyviai, patvirtindami mitingo metu išsakytus teiginius, del:

 • faktinės Lietuvos valstybės okupacijos neteisėtai įvedant okupacines NATO karines pajėgas į LR teritoriją;
 • karo ir nesantaikos kurstymo kaimininių valstybių atžvilgiu;
 • nepagrįsto ir nepamatuoto Lietuvos piliečių bauginimo;
 • taisėsaugos ir teisėtvarkos sistemos sužlugdymo;
 • sunkių korupcinių nusikaltimų dangstymo;
 • Lietuvos pilečių socialinių ir ekonominių galių sužlugdymo;
 • laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos sunaikinimo;
 • Lietuvos respublikos Konstitucijos ir įstatymų nesilaikymo;
 • kitaminčių persekiojimo ir jų baudimo organizavimo;
 • diskriminavimo dėl politininės, ideologinės, lities ir kitokios padėties;
 • oligarchinių klanų ir vienos (kelių) partijų protegavimo;
 • atstovavimo ne Lietuvos tautos poreikiams, o Vakarų stambiojo kapitalo ir išimtinai užsienio bankų ir grupuočių interesams;
 • aklo iškripėliškų „Europos vertybių“ propagavimo;
 • Lietuvos dirbančiųjų pavergimo ir išnaudojimo;
 • masinio Lietuvos piliečių emigravimo skatinimo;
 • Lietuvių tautos ir piliečių genocido politikos vykdymo;
 • ir t.t., ir t.t.

REIKALAUJAME:

Lietuvos Respublikos Prezidentę Jos Ekselenciją dalią Grybauskaitę tuoj pat, nedelsiant ATSISTATYDINTI iš užimamų Lietuvos Respublikos Prezidentės pareigų.