2018 m. gegužės 8 d., antradienis

Su Pergalės diena! С праздником Победы!


Su Pergalės diena!

Nuoširdžiai sveikiname Didžiojo Tėvynės karo veteranus, jų šeimas, visus Lietuvos žmones Didžiosios Pergalės 73-ųjų metinių proga.

Sunkus buvo kelias į Pergalę. Daug aukų pareikalavo ji. Bet visiems laikams ji buvo ir lieka istorinė pergalė, išgelbėjusi mūsų šalį ir pasaulį nuo žūties.

Be šios Pergalės nebūtų Lietuvos.
Amžina šlovė žuvusiems, gyviems ir be žinios dingusiems tarybiniams kariams - Didžiojo Tėvynės  karo kareiviams, išvadavusiems Europą nuo fašizmo.
Mūsų padėka Jiems!
Linkime visiems sveikatos ir šventiškos pavasariškos nuotaikos!
SLF (m) Valdyba
***
С праздником Победы!

Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, их семьи, всех жителей Литвы по случаю 73ей годовщины Великой Победы.

Долгим был путь к Победе. Много жизней потребовала она. Но на все времена это была и есть историческая Победа, которая освободила нашу страну и народы Европы от фашизма.

Без этой Победы не было бы Литвы.

Вечная слава советским воинам - солдатам Великой Отечественной войны — живым и мёртвым, и без вести пропавшим. Они освободили народы Европы от фашизма.

Наша благодарность им!

Желаем всем крепкого здоровья и праздничного весеннего настроения.

Правление СНФ (м)