2018 m. gegužės 10 d., ketvirtadienis

Pergalės diena Vilniuje (Foto)


Gegužės 9-ąją į Antakalnio kapines Vilniuje plūdo gėlėmis nešini tukstančiai žmonių. SLF (m) delegacija padėjo gėlių vainiką kritusiems tarybiniams kariams. Socialistinis jaunimas iškėlė plakatą su užrašu „Tegyvuoja pergalė prieš fašizmą“. Taip pat buvo surengta akcija „Nemirtingasis pulkas“, kuri vyko ne tik Vilniuje, bet ir Alytuje, Panevėžyje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Visagine, Grigiškėse ir kitur.
SLF (m) Infocentras