2018 m. gegužės 22 d., antradienis

Nejau Seimas ketina nugriauti Vilniaus televizijos bokštą? (apie naują įstatymo projektą Nr.XIIP-3992(2))

Visa tai, kas propaguoja komunizmą* viešuose objektuose, turi būti likviduota. T.y. nugriauta, sudeginta, ištrinta iš atminties ir visaip kitaip sunaikinta. Jei reikia, atkasant palaikus ir pakariant, kaip tūlo Kromvelio (Oliver Cromwell), nukirtusio galvą Karoliui I.

Nesileidžiant į smulkmenas tai reiškia, kad greitkelis Vilnius – Kaunas – Klaipėda turi būti išartas, išakėtas ir užsėtas Vakaruose nupirktomis teisingomis sėklomis. Nes jis nutiestas žiaurios sovietinės okupacijos metais, privertus totalitariniam komunistiniam rėžimui. O labiausiai Nepriklausomybei kenkiantis milžiniškas – 326,5 m aukščio sovietinis monstras, styrantis pačiame viešiausiame objekte – LR sostinėje Vilniuje, saugiai susprogdintas.

Stebėtina, kad tokio komunizmo galios propagandai tarnaujančio simbolio – Vilniaus televizijos bokšto iki šiol LR Seimo deputatai nepastebėjo, jis nerėžia jiems akių savo įžūliu sovietiškumu ir griaunančia komunistine propaganda. Nebent deputatai tikisi, jog dar aukštesnis, Rygoje stūksantis „blogio imperijos“ suprojektuotas, pastatytas ir paliktas „stabas“ užtemdo mūsiškį.

Konservatorius Audronius Ažubalis pagaliau ryžosi pateikti „Draudimo propaguoti komunizmą arbą kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose“ įstatymo projektą, kuriuo siūloma naikinti ir komunizmo propagandai tarnaujančius paminklus (toliau - KPTP). Tiesa, palikta išimtis tiems KPTP, kurie dar įtraukti į paveldo paminklų sąrašą. Vienas projekto rėmėjų, žaliųjų-valstiečių frakcijos narys prof. Arūnas Gumuliauskas pareiškė (beje, jo disertacijos tema – „"Lietuvos KP veikla vystant teatrinį meną respublikoje 1966-1980 m.“, o santrumpa KP slepia Lietuvos Respublikoje uždraustą partiją – red. pastaba), kad jam dažnai keliaujant Alytun, jis vis matąs kažkokį, citata – „apgriuvusį, apdegusį paminklą sovietiniams kariams“, kurį reikia nedelsiant likviduoti. Todėl jis ir palaikąs pasiūlytą įstatymo projektą. Taigi, opozicijai ir pozicijai Seime atstovaujantys deputatai 46 balsais už (prieš – 8; susilaikė – 24) pasiekė to, kad projektas rudenį gali tapti įstatymu.

Panašu, kad atkakli ir nuosekli kova su komunizmu ir jo propaganda, galų gale, nuo žodžių pereis prie darbų. Miestų aikštėse degs išlikusios komunistinės ir šiaip įtartinos knygos, mokyklose vyks neapykantos komunistinei propagandai valandėlės, sveikoji piliečių dalis likviduos potencialius komunistinio užkrato nešėjus kaimų, miestų ir virtualiose bendruomenėse. O buvęs (?!) Lietuvos Lenino Komunistinės Jaunimo Sąjungos Centro Komiteto sekretorius Linas Linkevičius pagaliau pareikš griežtas notas Austrijai ir Vokietijai dėl santykių nutraukimo, jei nebus likviduoti komunizmo propagandos stabai jų sostinėse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.S. Kad ateities kartoms neliktų jokių komunizmo PTP, nedelsiant pagaminti žydrą lentelę su aukso žvaigždėmis ir prikalti Vilniaus TV bokšto papėdėje. Lentelėje sidabro raidėmis įrašyti: „Bokštas pastatytas padedant ir finansuojant Europos Sąjungai!“. Istorikai Bumblauskas, Anušauskas ir Co., gavę tinkamos apimties „grantus“, pateiks būtinus ir „autentiškus“ įrodymus. Tą patį vertėtų padaryti ir su visais kitais viešuose objektuose esančiais KPTP, tinkamais kapitalo tarnybai.

P.P.S. O gal tikrovė kitokia? Gal tai klastingi oligarchinės Rusijos įtakos agentai, manipuliuodami konservatoriais, liberalais ir kitais viešais politikais, ardo Lietuvos valstybės simbolį Gedimino kalną ir įneša erzelio į tarnystės tautos labui išvargintas politikų smegenis?

* terminas komunizmas – laisvai vartojamas Vakarų Europoje ir dar nedraudžiamas vartoti Lietuvos Respublikoje (red. pastaba)
A. P.