2018 m. kovo 14 d., trečiadienis

Marksistinis požiūris (Video)


 
Tesiasi Lietuvos marksistų pasisakymai Press Jazz TV. SLF (m) Valdybos naris K.Voiška iš marksistinių pozicijų komentuoja 3 temas.


1. Vasario mėn. Jonavoje įvykęs visuotinis žemdirbių suvažiavimas ir ką jisai parodo apie Lietuvos visuomenę. Kieno klasės reikalus gina valdžios įstaigos ir ES struktūros? Kapitalizmas žemės ūkyje dabar ir tarpukario Lietuvoje.2. Marksistų požiūris į ES ir tarpvalstybines sąjungas apskritai. Imperialistinių sąjungų esmė pagal V. Leniną. Komunistai - prieš ES ir NATO, už šalių ir tautų savarankiškumą. 3. Ar rusai puola? Rusijos klausimas ir tarptautinis imperializmas. Daugiapolis pasaulis ir imperialistų tarpusavio konkurencija. Lietuvos neutraliteto idėja.

Baigiamos pastabos: proamerikietiški nacionalistai kaip JAV naudingi idiotai; kvietimas vienytis nesisteminei opozicijai, demokratinėms ir patriotinėms jėgoms.