2018 m. kovo 18 d., sekmadienis

Lietuvos Visuomenės Tarybos pasitarimas (Foto)


Socialistinio Liaudies Fronto (marksistinio) delegacija 2018 m. kovo 10 d. dalyvavo Lietuvos Visuomenės Tarybos (VT) organizacinio komiteto pasitarime Vilniuje. Bendros diskusijos tema buvo suformuluota taip: „Kokią ateitį matome ir kokios ateities kūrime norėtume dalyvauti?“. 

Savo pranešimus pasitarime pristatė prof. dr. Vygintas Gontis (Ekonominis nacionalizmas: protekcionizmo į makroekonominį gerovės valstybės valdymą), prof. dr. Saulius Arlauskas (Kaip teisė Lietuvoje atlieka ardomąją funkciją), doc. dr. Eugenijus Paliokas (Lietuvos nykimo stabdymas, jos atsigavimas ir plėtra). Tolimesnį VT veiksmų planą pristatė Antanas Andziulis.

Diskusijoje aktyviai dalyvavo SLF (m) nariai bei rėmėjai K.Voiška, M. Bugakovas, Ž. Razminas bei kiti pasitarimo dalyviai.

SLF (m) Infocentras