2018 m. vasario 26 d., pirmadienis

Šaudymas į praeitį tolygus savižudybei


Socialistinio Liaudies Fronto (m) pareiškimas


Laikraštis „Respublika“, nepaisant VSD įspėjimo dėl galimos baudžiamosios atsakomybės, susprogdino Lietuvoje informacinę bombą – paskelbė buvusių KGB bendradarbių sąrašus, ir tų, kurie oficialiai savo laiku prisipažino, ir tų, kurie to iki šiolei nepadarė. Tenka priminti, kad neegzistuojančios valstybės neegzistuojanti spectarnyba - KGB – vis dar yra galingiausia Lietuvoje organizacija.

Ji tvarko viską: nutraukia valstybės pareigūnų karjeras, šokdina bei verčia iš sostų politikus, teršia žinomų žmonių reputacijas, diriguoja įvairiems valdžios projektams ir veiksmams.

Paskelbtas „Reaspublikos“ sąrašas išties įspūdingas visomis prasmėmis. Jame aukščiausi šalies pareigūnai bei politikai – buvę ir esami prezidentai, premjerai, ministrai, parlamentarai iš įvairiausių partijų. Yra ir keli nesisteminės opozicijos veikėjai. Nemažai taip pat kultūros, mokslo, žiniasklaidos atstovų. Sąraše ir iškiliausi konservatorių kovotojai su „kegėbistais“ su pačiu „patriarchu“ priešakyje. Neaišku žinoma, kiek paskelbtas sąrašas atitinka tikrovei ir kaip konkretus žmogus jame atsidūrė, bet visiškai aiškus vienas dalykas – jeigu jis teisingas bent dalinai – tai tik dar kartą patvirtina žinomą teiginį, kad kovo 11 d. atkurta „Nepriklausoma Lietuvos valstybė“ pastatyta ant grandiozinio melo ir klastos pamato. Šioje valstybėje sau patogią santvarką susikūrė „stukačių“ elitas. Pasirodo per visą nepriklausomybės laikotarpį mus „mokė gyventi“ irmylėti tėvynę“ bei europietiškai auklėjo“, triuškino „tautos priešus“ ir įvairiausius „vatnikus“ tie, kurie tokiu būdu suvedinėjo sąskaitas su savo pačių praeitimi, kurie bandė užmaskuti savo vidinius kompleksus po fanatiško „patriotizmo“, urvinio antikomunizmo ir šizofreniškos rusofobijos priedanga. Kaip sakoma liaudyje, mūsų politikoje kuo pats kvepi, tuo ir kitus tepi.

Valdantis elitas dabar pasimetęs. Po sąrašo publikavimo tvyroja mirtina tyla mūsų valdžioje bei jos diriguojamoje ofiziozinėje „nepriklausomoje ir laisvoje“ žiniasklaidoje. Bet tokių dalykų taip paprastai nenutylėsi. Galu gale reikės aiškintis ir teisintis. Kaip kas iš sąrašo figurantų elgsis toliau - priklausys tik nuo jų pačių sąžiningumo. Po kurio laiko valdžia bei mass-medija atsipeikės ir pradės savo įprastas mantras apie provokacijas bei Kremliaus ranką, neigs bei diskredituos, kalbės apie sąrašo netikslumus bei klaidas, pajungs teisėsaugą. Bus kaip visada.

Deja, pagrindinė klaida buvo padaryta dar 1991 metais, kai į Lietuvą buvo kontrabanda įvežtas kapitalizmas bei nutarta visiškai išbraukti iš Lietuvos istorijos jos tarybinį laikotarpį. Kaip yra pasakęs iškilus Dagestano poetas R. Gamzatovas: „Kas šauna į praeitį iš pistoleto, į tą ateitis iššauna iš patrankos“. Tarybinias laikais Lietuvos žmones dirbo įvairiose tarybinės valdžios struktūrose, tame tarpe ir teisėsaugos bei saugumo institucijose. Kažkaip atskirti „geriečius“ nuo „blogiečių“ čia neįmanoma. Žmonės dirbo savo darbus, mokėsi, gydėsi, augino vaikus, gyveno prasmingus gyvenimus.Visi mes iš praeities ir jos juodinimas ar ištrynimas iš atminties yra tolygus savižudybei arba sąmonės praradimui. Mūsų politikai ir politikieriai patyrė tai savo kailiu. Didžiausiais kalobarantais tapo, tie, kurie kitus kaltino kalobaravimu Būtent dėl jų vykdomos politikos Lietuvoje nebeliko nei teisės, nei kultūros, nei sąžinės.

Lietuvos socialistai visada pasisakė prieš politizuotą sąskaitų suvedinėjimą su praeitimi ir visokiausių sąrašų sudarimą. Su praeitimi kariauja tie, kurie bijo ateities. Politiniio elito atstovai bijo, kad vieną kartą jiems teks atsakyti už visus savo „darbus“.

SLF(m) Valdyba
2018-02-25