2017 m. gruodžio 20 d., trečiadienis

Komunistų ir darbininkų partijų kreipimasis dėl solidarumo su Palestinos liaudimi ir prieš nepriimtiną prezidento Trampo poziciją

Šį bendrą kreipimąsi pasirašančios komunistų ir darbininkų partijos:

1. Griežtai smerkia nepriimtiną JAV prezidento, D. Trampo poziciją kuria JAV pripažįsta Jeruzalę Izraelio sostine.

2. Pažymi, kad šis sprendimas stipriai kenkia teisėtai palestiniečių tautos kovai prieš Izraelio okupaciją už Palestinos valstybės su 1967-ųjų metų sienomis ir sostine Rytų Jeruzalėje sukūrimą ir pripažinimą. Dar daugiau, šis sprendimas, būdamas pavojinga provokacija prieš Artimųjų rytų tautas, apskritai didina įtampą regione, kad patenkintų imperialistinius JAV planus.

3. ES ir jos valstybių-narių vyriausybės apskritai taip pat atsakingos už šį sprendimą, nes jos visąlaik stiprino ryšius su Izraelio valstybe, kol šioji engia ir žudo palestiniečių liaudį.

4. Mes kviečiame darbininkus ir visas tautas stiprinti savo solidarumą su palestiniečių liaudimi, už tūkstančių politinių kalinių išlaisvinimą iš Izraelio kalėjimų; už gėdos sienos nugriovimą; už Izraelio kariuomenės pasitraukimą iš visų nuo 1967-ųjų metų okupuotų teritorijų, įskaitant Golano aukštumas (Siriją) ir Šebos laukus (Libane); už visų blokadų prieš palestiniečių liaudį Vakarų pakrantėje ir Gazos ruože nutraukimą; už palestiniečių pabėgėlių sugrąžinimą į gimtąją žemę pagal atitinkamas JT rezoliucijas; tęsti kovą už nepriklausomos, suverenios ir veiksnios Palestinos valstybės pripažinimą su 1967-ųjų sienomis ir sostine Rytų Jeruzalėje.

Pasirašiusios partijos:

1. Albanijos Komunistų Partija
2. PADS, Alžyras
3. Australijos Komunistų Partija
4. Austrijos Darbo Partija
5. Azerbaidžano Komunistų Partija
6. Pažangioji Tribūna Bahreine
7. Bangladešo Komunistų Partija
8. Valonijos-Briuselio Komunistų Partija
9. Belgijos Darbininkų Partija
10. Brazilų Komunistų Partija
11. Brazilijos Komunistų Partija
12. Kroatijos Socialistų Darbininkų Partija
13. AKEL
14. Bohemijos ir Moravijos Komunistų Partija
15. Danijos Komunistų Partija
16. Estijos Komunistų Partija
17. Ekvadoro Komunistų Partija
18. Suomijos Komunistų Partija
19. Vokietijos Komunistų Partija
20. Vieningoji Gruzijos Komunistų Partija
21. Graikijos Komunistų Partija
22. Vengrijos Darbininkų Partija
23. Indijos Komunistų Partija
24. Indijos Komunistų Partija (marksistinė)
25. Irano Tudeh (Darbo) Partija
26. Irako Komunistų Partija
27. Airijos Komunistų Partija
28. Airijos Darbininkų Partija
29. Italijos Komunistų Partija
30. Kazachstano Socialistinis Judėjimas
31. Korėjos Darbininkų Partija
32. Latvijos Socialistų Partija
33. Liuksemburgo Komunistų Partija
34. Maltos Komunistų Partija
35. Meksikos Komunistų Partija
36. Meksikos Liaudiškoji Socialistų Partija
37. Naujoji Nyderlandų Komunistų Partija
38. Norvegijos Komunistų Partija
39. Palestinos Komunistų Partija
40. Palestinos Liaudies Partija
41. Paragvajaus Komunistų Partija
42. Filipinų Komunistų Partija (PKP 1930)
43. Portugalijos Komunistų Partija
44. Rumunijos Socialistų Partija
45. Rusijos Federacijos Komunistų Partija
46. Rusijos Komunistų Darbininkų Partija
47. Komunistų Partijų Sąjunga – TSKP
48. Tarybų Sąjungos Komunistų Partija
49. Naujoji Jugoslavijos Komunistų Partija
50. Serbijos Komunistų Partija
51. Pietų Afrikos Komunistų Partija
52. Ispanijos Tautų Komunistų Partija
53. Šri Lankos Komunistų Partija
54. Sirijos Komunistų Partija
55. Turkijos Komunistų Partija
56. Ukrainos Komunistų Partija
57. Ukrainos Komunistų Sąjunga
58. JAV Komunistų Partija

Kitos partijos ir organizacijos:

1.Bulgarijos Komunistų Sąjunga
2.Komunistinio Atgimimo Polius Prancūzijoje
3.Galicijos Liaudies Sąjunga
4. Galicijos Judėjimas už Socializmą
5. Komunistų Partija (Šveicarija)
6. Socialistinis Liaudies Frontas (m) (Lietuva)
7. Komunistų Partija (JAV)